The Pompously Recognizing Hostility

Run Sampson Run

Utbildning på jobbet

Att utveckla sin kompetens brukar också kallas kompetensutveckling. Det är ett sätt för företagen att gå framåt och att följa med den utveckling som ständigt äger rum i samhället. Det är bra med kompetensutveckling. Det leder till att alla blir tillfreds med sitt arbete och att företaget får en bra ekonomi. Jag minns i våras när jag utbildade mig inom företaget i form av en kurs. Jag gick kursen tillsammans med två kollegor och vi kom mycket bra överens. Det var både lärorikt och mycket roligt.