The Pompously Recognizing Hostility

Run Sampson Run

Olika sätt

Nu när vi kommer att få företaget att expandera så är det självklart försäljning i andra länder som vi siktar på, men då så är det viktigt att man vi har ett bra samarbete med ett logistikföretag som kan åta sig uppgiften med att stå för transporten av varorna. Jag har fått tips om en som kan sköta transport av det mesta,  Nokia nämndes även där, så jag har bestämt mig för att jag ska höra mig av till dom. Flyg eller båt, jag har hört att de tar till vad som än krävs för att transportera det som man har. Det känns otroligt lättande för mig, i och med att jag inte kommer att behöva lägga mig i det då utan fokusera på själva företagets expansion.